วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี Google Classroom โดยนายฤทธิเดช ไตรยวงค์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม   ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/NFENakhonphanom