29 มีนาคม 2564 การประชุมออนไลน์ ในโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม