18 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ประชุมออนไลน์ ในโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์