17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม