หัวข้อข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอศรีสงคราม นำโดยนายมงคล จองลีพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม สนองรับนโยบายร่วมกิจกรรม บริจาคมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค "ตู้ปันสุข" แก่ชุมชนชาวอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอศรีสงคราม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


22 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอศรีสงคราม นำโดยนายมงคล จองลีพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม สนองรับนโยบายร่วมกิจกรรม บริจาคมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค "ตู้ปันสุข" แก่ชุมชนชาวอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.