หัวข้อข่าว : โครงการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโพนสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นำโดยนางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอโพนสวรรค์ โดยมีคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และคณะนิเทศระดับอำเภอ ร่วมติดตามการขยายผลการจัดกิจกรรม

.
.
.
.