หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องพระธาตุประจำวันเกิด 7 วันเกิด 8 องค์พระธาตุ
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยระบบออนไลน์ เรื่องพระธาตุประจำวันเกิด 7 วันเกิด 8 องค์พระธาตุ โดยศึกษาจากเอกสารอ่านประกอบ เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (สามารถทราบผลทันที) ท่านจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ทางอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ( กรุณากรอก ชื่อ -นามสกุล และอีเมล์ให้ถูกต้องนะคะ) คลิก อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ (:) https://pubhtml5.com/bookcase/cpnp คลิก ทำแบบทดสอบความรู้ (:) https://forms.gle/DRUMR4bNJ3ji5dRB7

.
.
.
.