หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโกล ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.