หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29-30 พ.ย. 2565 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร นางสาวรัศมี มาแพง ครูชำนาญการ และนายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.