หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 พ.ย. 2565 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีท่านรองเลขา กศน.เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

.
.
.
.