หัวข้อข่าว : โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักศึกษา กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 พ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และครูกศน. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.