หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 พ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ คณะครูกศน. และบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองนครพนม ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.