หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 16 พ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และครูกศน. จัดกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน. ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.