หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 11 พ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และครูกศน. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.