หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง จัดกิจกรรม กพช.ของนักศึกษา กศน.อำเภอวังยาง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอวังยาง จัดกิจกรรม กพช.ของนักศึกษา กศน อำเภอวังยาง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ กศน.ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.