หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพิฆเนศ ธนู ผอ. กศน.อำเภอธาตุพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายให้บุคคลกรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.