หัวข้อข่าว : ในระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (Big Forum)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นายโกวิท มีภาทัศน์ ครูชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) เพื่อทบทวนสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

.
.
.
.