หัวข้อข่าว : วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของเศรฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางสาวณปภัช เหลื่อมใส ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของเศรฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 2 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.