หัวข้อข่าว : ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโพนสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ รร.โพนสวรรค์ราษ ฯ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

.
.
.
.