หัวข้อข่าว : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นางสาวณปภัช เหลื่อมใส ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอธาตุพนม (ศจพ.อ.ธาตุพนม) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 2 จังหวัดนครพนม

.
.
.
.