หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) กศน.อำเภอศรีสงคราม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) กศน.อำเภอศรีสงคราม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.