หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมประจำเดือน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง ร่วมประชุมประจำเดือน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.