หัวข้อข่าว : โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี) พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวงาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ถ่ายทอดสดจากหอประช
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 ก.ค. 65 กศน.อำเภอเรณูนครนำโดย นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้ กศน.ตำบลหนองย่างชิ้น ดำเนินโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี) พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวงาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ถ่ายทอดสดจากหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลหน้องย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.