หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบ้านแพง จัดงานเปิดตัว (Kick Off) งาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ภายใต้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดงานเปิดตัว (Kick Off) งาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ภายใต้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ณ รพ.สต. ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.