หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวสร้างความมันคงทางอาหาร
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวสร้างความมันคงทางอาหาร ณ กศน. ตำบลท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.