หัวข้อข่าว : กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเรียนรู้การใช้กัญชา กัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่า และชาญฉลาด
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเรียนรู้การใช้กัญชา กัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่า และชาญฉลาด โดยมี น.ส.ธันวรัตน์ ถาลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บ้านโคกสาย ต.เรณู อ.เรณูนครเป็นวิทยากรร่วม ณ กศน. อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.