หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบ้านแพงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รู้รัก สามัคคี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และป้องกันปัญหายาเสพติด ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รู้รัก สามัคคี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และป้องกันปัญหายาเสพติด ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.