หัวข้อข่าว : ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอธาตุพนม ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมพัฒนาชุมชน (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) (วสช.)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอธาตุพนม นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมพัฒนาชุมชน (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) (วสช.) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งการมีจิตอาสา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.