หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอป่าแดด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุญพระมหากษัตริย์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด พร้อมด้วย นายวรภัทร กล่อมเกลี้ยง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดด , นางพิมพ์ชนก เรือนเมา ครูผู้ช่วย และ คณะครู กศน.ตำบล บุคลากร กศน.อำเภอป่าแดด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุญพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด , อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.