หัวข้อข่าว : นายวัลภัทร เขียวดี ผอ.กศน.อำเภอป่าแดด ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ประเมินคัดเลือก การประกวดบ้านหนังสือชุมชน และ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ประเมินคัดเลือก การประกวดบ้านหนังสือชุมชน และ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว ณ พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.