หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอป่าแดด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศประเมินคัดเลือก การประกวดบ้านหนังสือชุมชน และ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด มอบหมายให้ นายวรภัทร กล่อมเกลี้ยง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดด ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศประเมินคัดเลือก การประกวดบ้านหนังสือชุมชน และ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว ณ ร้านกาแฟทูซิส และตลาดสดอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.