หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลนางาม ครั้งที่ 2
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ครู กศน.ตำบลนางาม ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลนางาม ครั้งที่ 2 ณ กศน. ตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.