หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digtal Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digtal Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ โดมีบุคลากรจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรร่วม ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.