หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายวิชาเลือก และสอบซ่อม)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 นางฐิตาพร กิตอศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้ คุณครู ปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยคณะ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายวิชาเลือก และสอบซ่อม) ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.