หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 มิ.ย. 65 ครู กศน.ตำบลเรณู เข้าร่วมประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลเรณู 14 หมู่บ้าน ณ บ้านโนนสังข์ หมู่ 4 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.