หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digtal Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14-15 มิ.ย.2565 กศน.อำเภอเรณูนคร กศน.ตำบลนางาม และกศน.ตำบลเรณูใต้ ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digtal Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ โดมีบุคลากรจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรร่วม ณ กศน.อำเภอเรณูนคร และ กศน.ตำบลนางาม

.
.
.
.