หัวข้อข่าว : กศน.อพเภอวังยาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโดยผ่านช่องทาง Google Classroom ของนักเรียน กศน.อำเภอวีงยาง ภาคเรียนที่ 1/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 นายพิฆเนศ ธนูนะ ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายให้บุคคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยผ่านช่องทาง Google Classroom ของนักเรียน กศน.อำเภอวังยาง ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ กศน.ตำบล ทั้ง 4 ตำบล

.
.
.
.