หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังยาง จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย ของนักศึกษา กศน. อำเภอวังยาง โดย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ทั้ง 4 ตำบล ณ กศน.ตำบลยอดชาด และ กศน.ตำบลหนองโพธิ์ จังหวัดนครพนม

.
.
.
.