หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันการทุจริตํ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


รวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายพิฆเนศ ธนูนะ ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายให้นางสาวนิศานาถ ยางธิสาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร

.
.
.
.