หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวัน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร

.
.
.
.