หัวข้อข่าว : วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายโกวิท มีภาทัศน์ ครู คศ.2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหลักการรับรู้การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นายโกวิท มีภาทัศน์ ครู คศ.2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหลักการรับรู้การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

.
.
.
.