หัวข้อข่าว : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)กิจกรรมพัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ โดย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านแพง ณ หอประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)กิจกรรมพัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ โดย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านแพง ณ หอประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.