หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 มิ.ย. 2565 ครู กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.