หัวข้อข่าว : โครงการปรับพื้นฐานความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Google Classroom ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Google Classroom ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.