หัวข้อข่าว : โครงการปรับพื้นฐานความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Google Classroom ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Google Classroom ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.