หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายใหนางสาววนิดา ชนะสงคราม ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และให้บุคคลกรในสังกัดเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.