หัวข้อข่าว : ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565 นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(S.B.T.C) รุ่นที่ 2/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565 นำโดยนายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายโกวิท มีภาทัศน์ ครู คศ.2 และ นายบำรุง ผุยผล ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(S.B.T.C) รุ่นที่ 2/2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.