หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่การเป็นอาสาสมัคร กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 31พฤษภาคม 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายให้นางสาววนิดา ชนะสงคราม ครูผู้ช่วย และบุคลากร กศน. อำเภอวังยาว กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่การเป็นอาสาสมัคร กศน. และต้อนรับคณะนิเทศจาก กศน.จังหวัดนครพนม ณ กศน.อ.วังยาง จ.นครพนม

.
.
.
.