หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอป่าแดด จัดโครงการ อบรมอาสาสมัคร กศน.
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด พร้อมด้วย นายวรภัทร กล่อมเกลี้ยง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดด , นางพิมพ์ชนก เรือนเมา ครูผู้ช่วย และ คณะครู กศน.ตำบล บุคลากร กศน.อำเภอป่าแดด ดำเนินการโครงการ อบรมอาสาสมัคร กศน. เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานแก่อาสาสมัคร กศน. และพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร กศน. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง โดยมี นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด , นางพิมพ์ชนก เรือนเมา ครูผู้ช่วย และ นายหิรัญ เลิศสุวรรณ์ ครู อาสา ฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.