หัวข้อข่าว : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางรัศมี รัตนแสนศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสงคราม ให้บุคลากรดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ศส.ปชต.ต้นแบบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ณ ศูนย์ ict หมู่ 9 ตำบลสามผมอำเภอศรีสงคราม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอศรีสงคราม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางรัศมี รัตนแสนศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสงคราม ให้บุคลากรดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ศส.ปชต.ต้นแบบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ณ ศูนย์ ict หมู่ 9 ตำบลสามผมอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.